TRYGGHET MED SKELLEFTEÅ TAXI

För dig med svårigheter att resa ensam

BOKA PÅ 0910-173 10

Färdtjänst

Färdtjänstsbokning inom Skellefteå kommun beställs på telefon 0910-173 10
Färdtjänstbokning inom Norsjö kommun gäller telefon 0915-10 000

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att själva förflytta sig eller resa med allmänna kommunikationsmedel.

Kontakta kommunen om färdtjänstansökan

Det är kommunens Socialkontor som fattar beslut om färdtjänsttillstånd, önskar du mera information kring ansökan om färdtjänst, kontakta då Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, respektive Norsjö kommun på telefon 0918-141 00

Grundtanken med kollektivtrafik är att så många som möjligt skall åka tillsammans. Det gäller därför också när man åker Färdtjänst eller Taxi eller specialfordon (färdtjänstbuss). Därför skall Färdtjänstresor med Taxi eller Färdtjänstbussar samordnas och samåkning ske så långt det är möjligt. Det är Skellefteå kommuns uppdrag till oss som entreprenör.

Starttidsstyrning

För att färdtjänstresorna skall kunna planeras på ett så effektivt sätt, d.v.s. hög samåkning har vi som entreprenör möjlighet att styra avgångstiden till 30 minuter senare eller 60 minuter tidigare utifrån önskad avgångstid, detta utifrån att färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, precis på samma sätt som gäller för övrig kollektiva transportformer där man som kund får anpassa sig efter avgångar som inte alltid överensstämmer med vårt personliga önskemål.

Resegaranti

Om avresetiden blir mer än 20 minuter försenad utifrån överenskommen tid, utgår ersättning motsvarande färdtjänstresenärens egenavgift för den aktuella resan.

Arbetsresor

Resor som avser resa mellan bostad och arbetsplats, samt i vissa fall för resa i samband med studier och som i dessa fall utgör minst 3 dagar /vecka och under minst 4 veckor.

Hur långt får jag åka på en färdtjänstresa

Normalfallet är att rätten att nyttja färdtjänst gäller inom den egna kommunen.

Vad kostar en färdtjänstresa?

Hur mycket det kostar att åka färdtjänst beror på hur långt du ska åka. Från 1 januari 2021 kostar det för en vuxen minst 53 kronor för en enkelresa. I prislistan för färdtjänst kan du räkna ut hur mycket din resa kommer att kosta. Det finns en särskild prislista för arbetsresor.

Du betalar för resan direkt till chauffören. Det finns även möjlighet att få faktura för dina resor, ta då kontakt med oss på telefon 0910-17 000 eller via vår mail Bokning@SkellefteaTaxi.se

Om du blivit beviljad en ledsagare behöver inte ledsagaren betala någonting för att  åka med dig. Medresenär betalar avgiften som gäller för sträckan. Övriga personer som åker med betalar sin del av priset på taxametern.  Om du har en ledarhund behöver du inte betala någon avgift för den.

Med Skellefteå Taxi kan du känna dig trygg!

Vi fokuserar på DIG. Vi vill att du och dina nära & kära ska få en så trygg och säker resa som möjligt.
Det gäller allt från att vi gör en korrekt prissättning till att våra duktiga chaufförer tar bra hand om dig.