SÄKER OCH TRYGG SKOLTRANSPORT

VI HÄMTAR & LÄMNAR ERA BARN

BOKA PÅ 0910-17 000

Skoltransporter

Skellefteå Taxi AB, utför på uppdrag av Skellefteå och Norsjö kommuner skoltransporter mellan hem och skola.

Säkerhet vid skoltransporter

För att öka säkerheten så erhåller samtliga barn som vi skjutsar och är kortare än 140 cm, en bilkudde,
kontakta oss så erhåller du gratis en bilkudde som skall medföras under transport.

Övriga frågor

Frågor kring vad som gäller vid skoltransporter och huruvida man är berättigad till skolskjuts besvaras av
Skellefteå kommuns kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, respektive Norsjö kommun på telefon 0918-141 00.

Du kan också läsa mer på Skellefteå kommuns hemsida www.skelleftea.se

Med Skellefteå Taxi kan du känna dig trygg!

Vi fokuserar på DIG. Vi vill att du och dina nära & kära ska få en så trygg och säker resa som möjligt.
Det gäller allt från att vi gör en korrekt prissättning till att våra duktiga chaufförer tar bra hand om dig.