Företaget Skellefteå Taxi

Företagspresentation

RING OSS PÅ 0910-17 000

Presentation

Skellefteå Taxi AB, nedan kallad STAB är ett personal ägt taxibolag (28 delägare), som idag har 92 st fordon till sitt förfogande, vilka är geografiskt väl utspridda inom Skellefteå & Norsjö kommuner. Totalt arbetar c:a 200 personer varav c:a 50 på deltid inom STAB.
STAB förmedlar och utför c:a 1500 transportuppdrag per dygn.

Skellefteå Taxi AB omsatte c:a 110 miljoner kr under år 2018.
De huvudsakliga transportuppdragen har under dom senaste åren varit enligt följande:

  • – Skoltransporter
  • – Färdtjänst och övriga kommunala transporter
  • – Sjukresor
  • – Flygtaxi
  • – Privata transporter
  • – Övrigt (post, paket, företagstransporter)

Målsättningen inom STAB är att genom god geografisk spridning, effektiv samplanering / samåkningar, kunna erbjuda god service inom våra huvudsakliga trafikeringsområden (f.n. Skellefteå och Norsjö kommuner) varhelst man bor.

Inom STAB:s beställningscentral arbetar f.n. 28 personer, dygnet runt året om, med att ta emot och samplanera, samt förmedla c:a 500.000 transportuppdrag per år. STAB har investerat c:a 5 miljoner i ny teknik, s.k helautomatisk trafikdirigering baserad på GPS-teknik, för att optimera körningarna på så sätt, att närmaste bil erhåller uppdraget.

Man kan beställa såväl färdtjänst som övriga transportuppdrag inom hela Skellefteå kommun utan att använda sig av riktnummer, (a vser fasta förbindelser) Överföring av data/ körorder sker via GPRS- teknik.Skellefteå Taxi AB, utför även ordermottagning och trafikledningstjänster åt externa taxibolag.

I den nya tekniken erhåller kunden all tänkbar information om dom transporter som STAB utfört. Möjligheter att ta fram statistik är i det närmaste oändlig, ex: trafikflöde mellan olika orter, samåkningsprocent, snittresa inom ett visst område, kilometer i framkörning eller med kund i bil, fördelning mellan olika åkande i km eller kr, m. m.

Möjlighet att spåra en viss transport i fråga om tidpunkt, frånadress och tilladress, kostnad per kilometer, vilken chaufför som kört, m.m kan man ta fram flera år bakåt i tiden.

STAB har fastlagt en trafiksäkerhetspolicy, vilket innebär att vi kontinuerligt arbetar med en målsättning om, dels större säkerhet för våra chaufförer, men kanske framförallt för våra kunder. Vi genomför även själva strukturerade interbesiktningar två ggr. per år för samtliga fordon tillhörande STAB, samt även kontinuerliga trafiksäkerhetsutbildningar för våra medarbetare.

Detta arbete avser inte enbart säkerhet i fordonen utan gäller även vid skolor och andra frekventa hämt- och lämningsplatser.

STAB har antagit en drogpolicy för verksamma inom bolaget. Installation av alkolås har sedan år 2007 funnits i samtliga våra fordon.

I det ständiga förbättringsarbetet har STAB inrättat en skyddskommitté som har till uppgift att verka för att säkerhet och arbetsmiljö ständigt förbättras.
Den ansvarar även för den tillsatta krisgrupp som har till uppgift att verka vid behov. Personer som ingår i krisgruppen har i likhet med verksamma inom skyddskommittén, genomgått flertalet utbildningar.

För att erhålla anställning som chaufför inom STAB krävs att man förutom sedvanliga krav såsom taxiförarlegitimation, att man genomgått vår interna utbildning. Utbildningen omfattar c:a 120 timmar och avser taxameterhantering, kundbemötande, trafiksäkerhet, körteknik, första hjälpen- hjärt- lungräddning, samt gatu- och geografikunskap.

STAB har tecknat ett avtal med Svenska taxiförbundet, vilket innebär att vi har skyldighet att arbeta mot s.k. Grön Taxis ambitionsnivå. STAB har förutom ovan även antagit en för alla, lättförståelig miljöpolicy.

STAB har genom samarbete och avtal med Trafikverket fastställt en arbetsplan där det b.la. ingår att vi skall tillse att utbilda en s.k. kör couch, vilket har skett under år 2011.

STAB arbetar kontinuerligt med kvalité och har bland annat genom uppföljning och förändringsarbete, tillsatt en projektgrupp som har till uppgift att se till att de åtagande vi har, svarar mot dom förväntningar man förväntas ställa på oss, som leverantör av taxitjänster.

STAB dokumenterar även eventuella problem som uppstår, vilket är ett led i vårt ständiga förbättringsarbete, allt med målsättningen om nöjda kunder.

STAB har genom avtal med Svetax Taxiförsäkring, försäkrat sina fordon. Ansvarsförsäkring för samtliga anställda ligger även i samma försäkringsbolag, vilken även innehåller försäkring för eventuell skador gentemot kund samt om tvistemål skulle uppstå.

Fordonen som STAB trafikerar med, har som utgångspunkt valts att vara anpassad för det behov i fråga om kvalité och säkerhet, samt anpassad i storlek, för att kunna svara mot den efterfrågan av transportuppdrag, som våra större kunder har beställt.
Detta har inneburit att STAB trafikerar med såväl bussar (<19 passagerare), handikappanpassade minibussar, samt fordon som kan transportera mellan 4 – 8 personer, allt efter behov.Nästan samtliga av våra fordon är nyare än tre år.
Under det senaste året har även ett antal Biogasfordon införskaffats, och med en målsättning att utöka antalet av fordon som körs på biogas, eller motsvarande miljöalternativ.

Beställningar kan göras varhelst i kommunen man bor utan att använda sig av riktnummer när man bokar färdtjänst eller bokar/ avbokar skolskjutsar eller andra förekommande transporter.Möjligheter finns numera även att boka och korrigera sina egna beställningar direkt via Internet, något som flertalet ”boenden” och föräldrar till barn som åker skol- och färdtjänst idag nyttjar.

Beställningscentralen bokar in resorna i vårt helautomatiska trafikledningssystem. När transportuppdraget skall utföras väljer systemet det fordon som är närmast utifrån GPS-teknik.
Samplaneringar och upplägg av skoltransporter sköts av ett par av våra trafikplanerare i samråd med skolkontoret. Beställningarna från VLL sker via en datatlänk från RS.

SKELLEFTEÅ TAXI AB

Med Skellefteå Taxi kan du känna dig trygg!

Vi fokuserar på DIG. Vi vill att du och dina nära & kära ska få en så trygg och säker resa som möjligt.
Det gäller allt från att vi gör en korrekt prissättning till att våra duktiga chaufförer tar bra hand om dig.