Inom Skellefteå Taxi vill vi att du som kund ska känna dig trygg när du åker med oss, även under de omständigheter som nu råder och som påverkar oss alla i samhället.

Skellefteå Taxi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket konkret innebär att vi:

  • Utövar förstärkt invändig rengöring av våra fordon
  • Tvättar, eller spritar händerna ofta
  • Stannar hemma vid symptom som kan indikera smitta (hosta, snuva, feber)

För våra samhällsbetalda transporter (skolskjuts, färdtjänst och sjukresor) följer vi direktiven angående samplanering av resor från Skellefteå- och Norsjö kommun samt Region Västerbotten.